Wykrywacze metalu, bramki antykradziezowe, bramki zabezpieczajace,   Wykrywacze metalu, systemy antykradziezowe, detektory metalu
mapa serwisu
 
WYDARZENIAO FIRMIEWSPÓŁPRACA Z NAMIKONTAKT                                           GALERIA ZDJĘĆ


ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA (ZSZ)
SYSTEM STEROWANIA PRZEJŚCIAMI (SSP)
SYSTEMY INTERKOMOWO NAGŁOŚNIENIOWE (SIN)
SYSTEMY SYGNALIZACJI KRADZIEŻY (SSK)
ZAMKI I RYGLE ELEKTROMAGNETYCZNE FIRMY CoMETA
SYSTEMY DETEKCJI METALI CEIA


MATERIAŁY PDF
DO POBRANIA


  Szukaj:
Login:
Hasło:
 
zapomniałem hasła
rejestracja


Program składa się z kilku niezależnych modułów realizujących różne funkcje.

a) Administracyjno - Raportujący

Składa się z dwóch części: Admin oraz Raport. Część "Admin" służy do konfiguracji całego systemu kontroli dostępu, monitorowania obiektu oraz zdalnego, automatycznego sterowania urządzeniami. Zadania realizowane przez nią można podzielić na dwie grupy:

- szczegółowe określenie zasad sterowania zainstalowanymi w systemie urządzeniami
- zdefiniowanie reguł kontroli dostępu uprawnionych osób, do poszczególnych części obiektu.
 
Część "Raport" pozwala na odtworzenie historii zdarzeń, które miały miejsce na obiekcie. Umożliwia prześledzenie, co działo się w systemie w zadanym przedziale czasu, na danym kontrolerze: kto otwierał poszczególne drzwi, jakie urządzenia były uruchamiane, jakie sygnały przychodziły z kontrolerów itd.

Podobnie jak przy definiowaniu konfiguracji systemu, również przy spożądzaniu raportu mamy możliwość bardzo szczegółowego określenia jego kryteriów, tj. wybrać tylko te zdarzenia, które nas w danym momencie interesują.

b) Operator

Składa się z trzech części: Operator, Maper oraz ID20. Część "Operator" służy do śledzenia bieżącego stanu systemu oraz ręcznego sterowania niektórymi jego elementami. Przy pomocy tego modułu operator, czyli osoba dyżurująca w danym momencie przy konsoli może np.: włączyć urządzenia, odbierać sygnały alarmowe z systemu oraz wykonywać te czynności, które zostały zdefiniowane jako czynności wymagające potwierdzenia. Część "Maper" służy do przygotowania mapy, czyli graficznej prezentacji zdefiuniowanego systemu wyświetlanej na ekranie konsoli sterującej  (po uruchomieniu części "Operator"). Sporządzenie mapy ma na celu:

- ułatwić operatorowi śledzenie aktualnej sytuacji systemu na ekranie konsoli sterującej

- zdefiniowanie możliwych do wykonania przez operatora przy konsoli akcji (zbioru rozkazów). Część "ID20" służy do identyfikacji użytkownika (operatora) siedzącego przy konsoli sterującej. Przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji w programie Operator, na bieżąco jest sprawdzana ważność karty identyfikującej w terminalu oraz uprawnienia użytkownika do sterowania pracą systemu.

c) Monitor COM

Moduł Monitor odpowiada za komunikację komputera wykonawczego z kontrolerami lub innymi urządzeniami elektronicznymi dołączonego do jego portu COM. Realizuje dwa zadania:

- Zbiera informacje o aktualnym stanie portów wejściowych kontrolerów i przekazuje te dane do systemu.

- Wysyła dane (a ściślej: rozkazy do wykonania) z systemu, do żądanego kontrolera.

d) Monitor MLX

Moduł Monitor MLX służy do utrzymywania komunikacji między systemem komputerowym, a urządzeniami zewnętrznymi sterowanymi za pomocą kodów ASCII, np. multiplekser, timelapse itp.

e) Monitor GSM

Moduł Monitor GSM jest odpowiedzialny za otrzymywanie komunikacji za pomocą wiadomości SMS, między systemem komputerowym a urządzeniami GSM. Za jego pomocą możemy również sterować pracą systemu poprzez telefon (w ściśle zdefiniowanym zakresie).

f) Archiver

Moduł Archiver służy do okresowej (ręcznej lub automatycznej) archiwizacji danych, czyli tworzenia zapasowej kopii danych na wypadek awarii sprzętu, ingerencji wirusa, przypadkowego lub celowego skasowania danych itp. W systemie ZSZ przechowywane są dwa rodzaje danych:

- konfiguracja, czyli zbiór informacji dotyczących sposobu zaprogramowania systemu (dane o użytkownikach, o rozmieszczeniu i przyporządkowaniu kontrolerów itd.)
- historia zdarzeń, czyli informacje o tym, co działo się w systemie.

g) Task Agent

Moduł Task Agent nadzoruje wykonywanie zadań (Akcji) zaprogramowanych na konkretny dzień i godzinę. Dodatkowo kontroluje on działanie wszystkich uruchomionych modułów typu Monitor.

Zobacz pozostałe materiały:

ZOBACZ LISTĘ PRODUKTÓW:

Copyright 2004 Meco System
Wszelkie prawa zastrzeżone
wstecz   do góry